Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa klasę energetyczną budynku (czyli inaczej roczne zapotrzebowanie budynku na energię). Sporządzane jest dla danej nieruchomości na okres 10 lat lub do momentu zmiany parametrów energetycznych budynku.

Zgodnie z zapisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od dnia 08.03.2015r. świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla:

  • sprzedawanego budynku lub lokalu
  • lokalu/budynku podlegającego wynajmowi,
  • budynku, którego ponad 250 m² powierzchni użytkowej zajmują organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości lub prokuratura i w budynku tym prowadzona jest obsługa interesantów.

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego nie będzie dotyczył już osób budujących nowy dom na własny użytek. Świadectwa energetyczne nie są wymagane także dla budynków przeznaczonych do mieszkania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz domów wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kw a także zabytkowych kamienic, kościołów.

Wcześniejsze odnowienie będzie konieczne, jeżeli przeprowadzone zostaną roboty budowlano-instalacyjne mające wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków została uchwalona przez Sejm 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200).