Korpus służby cywilnej w administracji rządowej to:

  • pracownicy - zatrudnieni na umowie o pracę
  • urzędnicy - zatrudnieni na podstawie mianowania
  • oraz tak zwane „wyższe stanowiska” - gdzie podstawą jest powołanie.

Aby uzyskać status urzędnika mianowanego należy przejść postępowanie kwalifikacyjne (zwane popularnie egzaminem na urzędnika), które co roku odbywa się zazwyczaj w pierwszą sobotę lipca.

Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin i zmieszczą się w tak zwanym „limicie mianowań” na dany rok kalendarzowy mogą liczyć na dodatek służby cywilnej, wynoszący obecnie 880 złotych miesięcznie, a w perspektywie także na dodatkowy urlop (do 12 dni).

W 2016 kandydatów do egzaminu zgłosiło się wyjątkowo mało - 607 osób, najmniej od początku trwania tych egzaminów. Egzamin zdało zaledwie 121 osób. Tak niskiej zdawalności egzaminu na urzędnika mianowanego jeszcze nie było, dlatego Rada Służby Publicznej (organ doradczy Premiera) zażądała wyjaśnień od Szefa Służby Cywilnej.

Limit mianowań na 2017 rok - 280 osób
Limit mianowań na 2018 rok - 350 osób

Rada Służby Publicznej – https://dsc.kprm.gov.pl/rada-sluzby- publicznej
Szef Służby Cywilnej – od 2.03.2016 r. Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/dobroslaw-dowiat- urbanski-szefem- sluzby-cywilnej