INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW - szkolenie

 

Termin: 2.03.2018

Miejsce: kurs Kraków

 

PROGRAM SZKOLENIA - Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów

1) WYKAZ AKT

·    Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA)
·    Podstawowe cechy wykazu akt:
·    Zasady budowy wykazu akt
·    Jak czytać wykaz akt
·    Kolumna uwagi i jak stosować zapisy
·    Wybór symboli i haseł klasyfikacyjnych
·    Rodzaje kategorii archiwalnych
·    Jak liczyć okres przechowywania
·    Rozbudowa wykazu
·    Ćwiczenia praktyczne

2) SYSTEM KANCELARYJNY


·    Definicje – dokument, akta
·    System kancelaryjny
·    Wybór systemu podstawowego
·    Koordynator czynności kancelaryjnych
·    Obieg korespondencji
·    Obieg pisma typowego
·    Dekretacja
·    Podział dokumentacji a znakowanie spraw
·    Znak sprawy
·    Grupowanie spraw
·    Znak teczki
·    Podteczka
·    Znak podteczki
·    Teczka zbiorcza
·    Znak sprawy a symbol literowy pracownika
·    Znak sprawy zarejestrowanej w podteczce

 

3) SYSTEM  EZD  (ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ)


·    Rejestrowanie przesyłek
·    Odwzorowanie cyfrowe
·    Skład chronologiczny
·    Skład informatycznych nośników danych
·    Dekretacja
·    Rejestrowanie spraw
·    Dokumentowanie sprawy
·    Akceptacja  pism
·    Pisma elektroniczne
·    Pisma wysyłane w postaci papierowej

4)  SYSTEM  TRADYCYJNY


·    Rejestrownie przesyłek
·    Dekretacja
·    Rejestrowanie w spisie spraw
·    Zakładanie teczek
·    Prowadzenie spraw w kolejnych latach
·    Akceptacja  pism
·    Pisma elektroniczne
·    Rejestrowanie pism wychodzących
·    Opis teczki aktowej
·    Ćwiczenia praktyczne

5) INSTRUKCJA  ARCHIWALNA


·    Organizacja i zadania archiwum zakładowego
·    Lokal, warunki przechowywania dokumentacji
·    Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
·    Obowiązki pracownika jednostki
·    Uporządkowanie dokumentacji w systemie EZD
·    Uporządkowanie dokumentacji papierowej
·    Przejmowanie dokumentacji ze składu chronologicznego
·    Przejmowanie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych
·    Odmowa przyjęcia dokumentacji
·    Ewidencja archiwum
·    Porządkowanie dokumentacji w archiwum, skontrum
·    Wycofywanie dokumentacji z archiwum
·    Brakowanie dokumentacji
·    Przekazywanie materiałów archiwalnych
·    Udostępnianie
·    Sprawozdawczość w archiwum
·    Ćwiczenia praktyczneSzkolenie poprowadzi wybitny specjalista z 14 letnim doświadczeniem praktycznym w archiwizacji dokumentów. Przeszkolił ponad 1000 osób z tematów instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

Wykształcenie kierunkowe o specjalności archiwizacja, w tym 11-letnie doświadczenie jako kierownik archiwum. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Trener INTEGRIO, od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz archiwizacji, w tym zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach.

Posiada doświadczenie związane z instrukcją kancelaryjną, wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz w archiwizacji dokumentacji niejawnej, technicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

Opłata za szkolenie wynosi:

200 PLN netto za cały kurs (jednostki administracji państwowej zwolnione z VAT - netto = brutto. Firmy i osoby prywatne + 23% VAT)


Opłata obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
- dodatkowe materiały szkoleniowe na płycie CD,
- serwis kawowy,
- imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,

 

Zgłoś uczestnictwo


OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Wyczerpująca informacja i doskonałe przygotowanie merytoryczne szkolącej oraz sposób przekazania posiadanej wiedzy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Czesław

Szkolenie bardzo dobre, użyteczne w pracy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Jolanta

Szkolenie bardzo mi się podobało. Informacje teoretyczne były popierane licznymi przykładami, co ułatwiało ich zapamiętanie.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dobra organizacja (lokalizacja w centrum, sala), mała liczebność grupy, dobre przygotowanie prowadzącego, sprawne, uporządkowane przeprowadzenie szkolenia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sprinterka

Jestem zadowolona ze szkolenia. W pełni mnie usatysfakcjonowało. Zdecydowanie polecam.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Sposób prowadzenia szkolenia przez wykładowcę - jasno, przystępnie, wyczerpująco, bez przeładowania. Przystępna cena.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Prezentacja multimedialna, materiały na własny użytek, interesujący sposób prowadzenia, poczęstunek :-)
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania odnośnie zrozumienia tematu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów. Szczególnie zależało mi na temacie jednolitego, rzeczowego wykazu akt, co zostało dokładnie wytłumaczone.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Urszula

Sposób prowadzenia szkolenia, przekazanie wiedzy w sposób jasny, prosty, nieschematyczny. Zapewnienie słuchaczom kompletnych materiałów oraz tak przyziemnych spraw jak kawa, czy herbata.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Edyta

Szkolenie oceniam bardzo dobrze.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Włodzimierz

Szkolenie przeprowadzone w dobrych warunkach. Prowadząca z ogromną wiedzą, miły sposób przekazania, co wiąże się z chęcią słuchania.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dokładność i szczegółowość w przedstawieniu informacji.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jak najbardziej jestem zadowolony z uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Profesjonalne podejście do tematu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Ciekawe szkolenie, które wzbogaciło moją wiedzę z omawianej problematyki.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Konkretne zagadnienia omawiane w sposób szczegółowy i wyczerpujący.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jasność w przekazywaniu informacji, możliwość na bieżąco zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, miła atmosfera.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Genowefa

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie było przeprowadzone w sposób prosty, przejrzysty i łatwy do zrozumienia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Umiejętne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego szkolenie oraz jego otwartość na zadawane pytania i znajomość praktycznej strony omawianych zagadnień.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sabina

Solidne i rzetelne przekazywanie wiedzy. Pomimo, że szkolenie odbywało się w krótkim czasie, można było wyjść z dużym bagażem zdobytej wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej.

Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Otwartość i komunikatywność osoby prowadzącej oraz jej bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Kompetencja prowadzącego, tempo szkolenia, komunikacja z uczestnikami.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie przeprowadzone w sposób interesujący i ciekawy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Piotr