• szafy z dokumentacją archiwalną do kursu kancelaryjno- archiwalnego. W środku szaf szuflady.

   

  INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

   

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW - szkolenie

Termin 21.02.2019 - Kurs Kraków.

TRENERZY

Szkolenie poprowadzi wybitny specjalista z 14 letnim doświadczeniem praktycznym w archiwizacji dokumentów. Przeszkolił ponad 1000 osób z tematów instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

Wykształcenie kierunkowe o specjalności archiwizacja, w tym 11-letnie doświadczenie jako kierownik archiwum. Członek Stowarzyszenia ArchiwistówPolskich.

Trener INTEGRIO, od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz archiwizacji, w tym zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach.

Posiada doświadczenie związane z instrukcją kancelaryjną, wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz w archiwizacji dokumentacji niejawnej, technicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

CEL SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali podstawy aktualnych regulacji prawnych dotyczących instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej.
 • Umieli zastosować w swojej jednostce powyższe przepisy w praktyce czyli między innymi; poprawnie rejestrować pisma i sprawy, czytać i tworzyć wykazy akt, archiwizować dokumenty.,
 • Samodzielnie lub przy współpracy z innymi osobami podnosić jakość funkcjonowania instytucji publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA - Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów

 1. WYKAZ AKT
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA)
  • Podstawowe cechy wykazu akt:
  • Zasady budowy wykazu akt
  • Jak czytać wykaz akt
  • Kolumna uwagi i jak stosować zapisy
  • Wybór symboli i haseł klasyfikacyjnych
  • Rodzaje kategorii archiwalnych
  • Jak liczyć okres przechowywania
  • Rozbudowa wykazu
  • Ćwiczenia praktyczne
 2. SYSTEM KANCELARYJNY
  • Definicje – dokument, akta
  • System kancelaryjny
  • Wybór systemu podstawowego
  • Koordynator czynności kancelaryjnych
  • Obieg korespondencji
  • Obieg pisma typowego
  • Dekretacja
  • Podział dokumentacji a znakowanie spraw
  • Znak sprawy
  • Grupowanie spraw
  • Znak teczki
  • Podteczka
  • Znak podteczki
  • Teczka zbiorcza
  • Znak sprawy a symbol literowy pracownika
  • Znak sprawy zarejestrowanej w podteczce
 3. SYSTEM  EZD  (ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ)
  • Rejestrowanie przesyłek
  • Odwzorowanie cyfrowe
  • Skład chronologiczny
  • Skład informatycznych nośników danych
  • Dekretacja
  • Rejestrowanie spraw
  • Dokumentowanie sprawy
  • Akceptacja  pism
  • Pisma elektroniczne
  • Pisma wysyłane w postaci papierowej
 4. SYSTEM  TRADYCYJNY
  • Rejestrowanie przesyłek
  • Dekretacja
  • Rejestrowanie w spisie spraw
  • Zakładanie teczek
  • Prowadzenie spraw w kolejnych latach
  • Akceptacja  pism
  • Pisma elektroniczne
  • Rejestrowanie pism wychodzących
  • Opis teczki aktowej
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. INSTRUKCJA  ARCHIWALNA
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego
  • Lokal, warunki przechowywania dokumentacji
  • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • Obowiązki pracownika jednostki
  • Uporządkowanie dokumentacji w systemie EZD
  • Uporządkowanie dokumentacji papierowej
  • Przejmowanie dokumentacji ze składu chronologicznego
  • Przejmowanie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych
  • Odmowa przyjęcia dokumentacji
  • Ewidencja archiwum
  • Porządkowanie dokumentacji w archiwum, skontrum
  • Wycofywanie dokumentacji z archiwum
  • Brakowanie dokumentacji
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych
  • Udostępnianie
  • Sprawozdawczość w archiwum
  • Ćwiczenia praktyczne

Opłata za szkolenie wynosi:
200 PLN za cały kurs Kraków

Ceny netto.
Jednostki administracji państwowej zwolnione z VAT (netto = brutto) oraz płatność po zakończeniu szkolenia.
Firmy i osoby prywatne cena netto + 23% VAT oraz faktura płatna przed rozpoczęciem szkolenia.

Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
 • dodatkowe materiały szkoleniowe na płycie CD,
 • serwis kawowy,
 • imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami,
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej instytucji udzielamy rabatu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Wyczerpująca informacja i doskonałe przygotowanie merytoryczne szkolącej oraz sposób przekazania posiadanej wiedzy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Czesław

Szkolenie bardzo dobre, użyteczne w pracy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Jolanta

Szkolenie bardzo mi się podobało. Informacje teoretyczne były popierane licznymi przykładami, co ułatwiało ich zapamiętanie.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dobra organizacja (lokalizacja w centrum, sala), mała liczebność grupy, dobre przygotowanie prowadzącego, sprawne, uporządkowane przeprowadzenie szkolenia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sprinterka

Jestem zadowolona ze szkolenia. W pełni mnie usatysfakcjonowało. Zdecydowanie polecam.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Sposób prowadzenia szkolenia przez wykładowcę - jasno, przystępnie, wyczerpująco, bez przeładowania. Przystępna cena.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Prezentacja multimedialna, materiały na własny użytek, interesujący sposób prowadzenia, poczęstunek :-)
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania odnośnie zrozumienia tematu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów. Szczególnie zależało mi na temacie jednolitego, rzeczowego wykazu akt, co zostało dokładnie wytłumaczone.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Urszula

Sposób prowadzenia szkolenia, przekazanie wiedzy w sposób jasny, prosty, nieschematyczny. Zapewnienie słuchaczom kompletnych materiałów oraz tak przyziemnych spraw jak kawa, czy herbata.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Edyta

Szkolenie oceniam bardzo dobrze.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Włodzimierz

Szkolenie przeprowadzone w dobrych warunkach. Prowadząca z ogromną wiedzą, miły sposób przekazania, co wiąże się z chęcią słuchania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dokładność i szczegółowość w przedstawieniu informacji.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jak najbardziej jestem zadowolony z uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Profesjonalne podejście do tematu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Ciekawe szkolenie, które wzbogaciło moją wiedzę z omawianej problematyki.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Konkretne zagadnienia omawiane w sposób szczegółowy i wyczerpujący.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jasność w przekazywaniu informacji, możliwość na bieżąco zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, miła atmosfera.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Genowefa

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie było przeprowadzone w sposób prosty, przejrzysty i łatwy do zrozumienia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Umiejętne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego szkolenie oraz jego otwartość na zadawane pytania i znajomość praktycznej strony omawianych zagadnień.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sabina

Solidne i rzetelne przekazywanie wiedzy. Pomimo, że szkolenie odbywało się w krótkim czasie, można było wyjść z dużym bagażem zdobytej wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Otwartość i komunikatywność osoby prowadzącej oraz jej bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Kompetencja prowadzącego, tempo szkolenia, komunikacja z uczestnikami.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie przeprowadzone w sposób interesujący i ciekawy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Piotr

Szkolenie archiwizacja, instrukcja archiwalna. System EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) system kancelaryjny, obieg dokumentów. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów kurs.