Kto musi zrealizować okresowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Nowa „Ustawa o efektywności energetycznej” z 20 maja 2016 roku, która wchodzi w życie od 1 października 2016 mówi, że audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo.
Duże przedsiębiorstwo to firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła jeden z poniższych wskaźników:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych.
  • 43 mln. € (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015.
  • 50 mln. € (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015

Pierwszy audyt należy wykonać w ciągu roku od wejścia w życie ustawy, kolejne audyty należy ponawiać raz na 4 lata.

Podstawa prawna:

Ustawa o efektywności energetycznej” z 20 maja 2016 roku,
https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/audyt- energetyczny-prze