Wypełnij formularz on-line

Zgłaszający (dane do faktury VAT)

*
*
*

Szkolenie

Uczestnicy

Należność za uczestnictwo należy wpłacić na konto zgodnie z informacją którą otrzymają Państwo na fakturze pro-forma (dotyczy firm i osób prywatnych) lub na fakturze z odroczonym terminem zapłaty (dotyczy wyłącznie jednostek administracji państwowej – płatność po zakończeniu szkolenia).

  • W ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie zgłoszenia
  • Po dokonaniu wpłaty w ciągu 7 dni zostanie wystawiona faktura VAT.
  • Warunki rezygnacji: do 14 dni przed rozpoczęciem terminu szkolenia zwracamy pełną kwotę i wystawiamy fakturę korygującą.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany daty szkolenia. Jeśli szkolenie zostanie odwołane zwracamy Państwu 100% należności lub proponujemy szkolenie w innym terminie.
  • Administratorem danych osobowych jest firma: INTEGRIO S.C., z siedzibą w Krakowie 30-363, przy ul. Rydlówka 5. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do poprawiania, sprzeciwu i kontroli Państwa danych osobowych. Dane przetwarzane są do celów związanych z organizacją szkoleń.
  • Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT i upoważniamy Organizatora szkolenia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (dotyczy firm)