Wypełnij formularz on-line

Zgłaszający (dane do faktury VAT)

*
*
*

Szkolenie

Uczestnicy

Należność za uczestnictwo należy wpłacić na konto zgodnie z informacją którą otrzymają Państwo na fakturze pro-forma (dotyczy firm i osób prywatnych) lub na fakturze z odroczonym terminem zapłaty (dotyczy wyłącznie jednostek administracji państwowej – płatność po zakończeniu szkolenia).

  • W ciągu 2 dni roboczych otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie zgłoszenia
  • Po dokonaniu wpłaty w ciągu 7 dni zostanie wystawiona faktura VAT.
  • Warunki rezygnacji: do 14 dni przed rozpoczęciem terminu szkolenia zwracamy pełną kwotę i wystawiamy fakturę korygującą.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany daty szkolenia. Jeśli szkolenie zostanie odwołane zwracamy Państwu 100% należności lub proponujemy szkolenie w innym terminie.
  • Administratorem danych osobowych jest firma: INTEGRIO S.C., z siedzibą w Krakowie 30-415, przy ul. Wadowickiej 12/149. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do poprawiania, sprzeciwu i kontroli Państwa danych osobowych. Dane przetwarzane są do celów związanych z organizacją szkoleń.
  • Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT i upoważniamy Organizatora szkolenia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (dotyczy firm)

Reklamacje.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w terminie 10 dni od zakończenia szkolenia. Reklamacje przyjmujemy drogą e-mailową: szkolenia@integrio.pl, lub pisemnie pod adresem: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12/149. W terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji otrzymają Państwo od nas odpowiedź. W przypadku uznania reklamacji jedną z możliwych form rekompensaty jest powtórne odbycie danego szkolenia. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.