• grupa uczestników szkolenia z efektywnej komunikacji, tworząca razem zespół, siedząca przy stole i rozmawiająca o tym kursie

   

  Efektywna KOMUNIKACJA wewnętrzna

        i współpraca zespołowa

  w urzędzie

   

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA W URZĘDZIE (komunikacja w administracji, komunikacja w zespole zadaniowym) - szkolenie on-line

Termin: 24-25.09.2024 - razem 2 dni
Miejsce: Kurs on-line

Szkolenie on-line przeznaczone dla osób pragnących poznać sposoby efektywnej komunikacji i poprawić jakość swoich kontaktów interpersonalnych zawodowych i prywatnych m.in. poprzez poznanie zasad poprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz reguł budowania skutecznych zespołów zadaniowych.

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość interakcji i zadawania pytań trenerowi.

Do szkolenia on-line uczestnicy potrzebują jedynie komputera (może być również laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie) z dostępem do internetu.

 

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności wspomagających skuteczne komunikowanie się poprzez:

 • Praktyczne ćwiczenie poznanych technik komunikacyjnych
 • Poznanie technik odczytywania i stosowania środków argumentacji, perswazji językowej

Rozwój umiejętności:

 • Efektywnego komunikowania się z interlokutorami/podwładnymi.
 • Swobodnego stosowania praktycznych narzędzi z zakresu zarządzania zespołem.
 • Definiowania źródeł trudności w komunikowaniu się i radzenie sobie z nimi

Szkolenie odpowiada na następujące pytania:

 • Co daje pracownikom urzędu komunikacja wewnętrzna ?
 • Jak tworzyć skuteczne komunikaty ?
 • Jak komunikować zmiany w urzędzie ?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w urzędzie ?

Metodologia:

Seminaria warsztatowe on-line o charakterze edukacyjno-doradczym, tzn. ponad 60% czasu zajęć poświęcone jest na liczne ćwiczenia opracowane w oparciu o rzeczywiste przykłady z działalności urzędów oraz firm polskich i zagranicznych. W trakcie zajęć trener udziela Państwu rekomendacji odnośnie problemów zgłaszanych przez uczestników i związanych z tematyką szkolenia.

Trener: 

Szkolenie prowadzi, doświadczony coach i trener, konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, specjalista w zakresie zarządzania kadrami. Posiada 17 letnie doświadczenie w prowadzaniu szkoleń. Autor wielu programów szkoleniowych i artykułów dotyczących komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, motywacji, negocjacji, zarządzania sobą w czasie.

PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA W URZĘDZIE

 1. Cechy, umiejętności i postawy warunkujące dobre relacje z ludźmi
 2. Prawidłowe rozumienie pojęcia komunikacji: Komunikacja to proces, a nie akt,
 3. Reguły poprawnej komunikacji,
  1. Droga przepływu informacji (kanał: wokalny, werbalny i niewerbalny)-elementy
  2. Sieci komunikacyjne: formalny i nieformalny mechanizm przepływu informacji
 4. Czytelny, precyzyjny komunikat-niezbędny element prawidłowej komunikacji
 5. Funkcje i zasady komunikacji zespołowej (w zespole zadaniowym)
 6. Nadawca wzbudzający zaufanie,
 7. Język dobrej komunikacji-czego nie stosować w przekazie, a jakie wyrażenia są pożądane
 8. Z kim rozmawiamy czyli typy odbiorców
 9. Systemy reprezentacji, w jakich się komunikujemy
 10. Zasady aktywnego słuchania
 11. Rola pytań w procesie komunikacji, zastosowanie parafrazy (narzędzie do sprawdzania wzajemnego zrozumienia)
 12. Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się i jak ich unikać?
 13. Najczęstsze bariery i błędy komunikacyjne w relacji szef - podwładny
  Trudne rozmowy czy trudni rozmówcy-jak sobie z nimi radzić?
 14. Jak radzić sobie ze stresem i barierami podczas „trudniejszych” kontaktów interpersonalnych, regulowanie napięcia. Techniki panowania nad emocjami.
 15. Język ciała w komunikacji - blokady i otwarcia, gestykulacja, wygląd, mimika, pozycja ciała, kontakt wzrokowy, dystans fizyczny, dźwięki paralingwistyczne, intonacja (nagrania na kamerze video, na dyktafonie). Gesty słabości i siły, sympatii i wrogości. Ćwiczenia w rozpoznaniu i stosowaniu-elementy
 16. Rola komunikacji w kształtowaniu współpracy zespołowej
  1. Komunikacja perswazyjna -mechanizmy wywierania wpływu w komunikacji
  2. Komunikacja w zespole zadaniowym zorientowanym na cel
  3. Wykorzystanie narzędzi komunikacji w negocjacjach pracowniczych-podstawy
 17. Informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju pracownika
  1. Kontrola pracy
   • Rodzaje kontroli
   • Reakcje na pracę w zespole
   • Jak reagować na złe wyniki w pracy?
  2. Właściwa krytyka niewłaściwie wykonanych poleceń
  3. Konstruktywne nagradzanie i krytykowanie
  4. Zasady udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  5. Trudne rozmowy z pracownikami – ćwiczenia
 18. Podsumowanie.

Program szkolenia możemy dostosować do Państwa potrzeb i oczekiwań. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie całej Polski.

Opłata za szkolenie on-line wynosi:

450 PLN za cały kurs on-line
Ceny netto = brutto (zwolnione z VAT). Płatność - faktura po zakończeniu szkolenia.
 
Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
 • imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami,
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej instytucji udzielamy rabatu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

Kurs efektywna współpraca zespołowa w urzędzie. Szkolenie z komunikacji dla pracowników administracji publicznej. Obsługa klienta w urzędzie. Komunikacja interpersonalna i efektywna współpraca zespołowa w administracji państwowej.
Motywowanie pracowników.