• szafy z dokumentacją archiwalną do kursu kancelaryjno- archiwalnego. W środku szaf szuflady.

   

  INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ON-LINE

   

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW - praktyczne szkolenie on-line

Termin: 30.09.2024 - kurs on-line. (9:00 - 15:00)

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań trenerowi.

Do szkolenia on-line uczestnicy potrzebują jedynie komputera (może być również laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie) z dostępem do internetu.

 

TRENERZY

Szkolenie poprowadzi wybitny specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem praktycznym w archiwizacji dokumentów.

Przeszkolił ponad 3000 osób z tematów instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wykształcenie kierunkowe o specjalności archiwizacja, w tym 20-letnie doświadczenie jako kierownik archiwum. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Autor bloga dotyczącego zagadnień związanych z systemami EZD i archiwum oraz szeregu artykułów z tej tematyki w miesięczniku „IT w Administracji”.

Trener INTEGRIO, od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz archiwizacji, w tym zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach.

Posiada doświadczenie związane z instrukcją kancelaryjną, wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz w archiwizacji dokumentacji niejawnej, technicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

CEL SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znać i potrafić stosować w praktyce zasady postępowania z dokumentacją określone w instrukcji kancelaryjnej,
 • Wiedzieć jak gromadzić i tworzyć dokumentację w systemie tradycyjnym oraz w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • Znać praktyczne metody przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji papierowej i elektronicznej,
 • Znać aktualne przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją (stan na 1.01.2019 r.) i najważniejsze pojęcia z tego zakresu oraz zasady wynikające z innych ważnych regulacji prawnych (w tym RODO i eIDAS)

 

PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE - Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów

 1. Wprowadzenie
 • Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacją i archiwizacji (przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - stan na 1.01.2019 r.)
 • Instrukcja kancelaryjna - kogo obowiązuje?
 • Najważniejsze pojęcia i definicje
 • Kategoria archiwalna akt A i B - różnice w postępowaniu
 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Do czego służy jrwa?
 • Budowa jrwa
 • Jak poprawnie obliczyć czas przechowywania akt?
 • Uzupełnianie jrwa o nowe zadania podmiotu
 • Praktyczne ćwiczenia z posługiwania się jrwa
 1. System kancelaryjny
 • Na czym polega system kancelaryjny bezdziennikowy?
 • System tradycyjny a system EZD, wyjątki od systemu podstawowego
 • Schemat przyjmowania i obiegu dokumentów
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i dokumentacja nietworząca akt spraw
 • Rejestracja spraw i spis spraw, tworzenie znaku sprawy
 • Teczki, podteczki, teczki zbiorcze i ich znaki
 • Sprawy w komórkach merytorycznych i pozostałych
 • Tworzenie pism, załatwianie spraw
 • Praktyczne ćwiczenia z tworzenia znaków spraw i znaków akt
 1. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • Czym jest EZD?
 • Przesyłki papierowe w EZD - rejestracja, odwzorowania cyfrowe, oddawanie do składu chronologicznego
 • Przesyłki elektroniczne - postępowanie z przesyłkami ePUAP wpływającymi ne Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu (ESP), mailami, informatycznymi nośnikami danych (płyty CD, DVD, pendrive itp.)
 • Obieg dokumentów w EZD - dekretacja, rejestracja spraw, korespondencja wewnętrzna, współdziałanie komórek
 • Prowadzenie spraw elektronicznych w EZD - tworzenie pism elektronicznych, akceptacje i podpisy elektroniczne zgodne z rozporządzeniem eIDAS, prawidłowe uzupełnianie metadanych, wysyłka korespondencji i załatwianie spraw
 • Ochrona danych osobowych w EZD
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu uzupełniania metadanych
 1. System tradycyjny
 • Przyjmowanie i rejestracja przesyłek
 • Obieg dokumentów w systemie tradycyjnym - dekretacja pism papierowych, rejestracja spraw, korespondencja wewnętrzna, wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspomagania obiegu pism papierowych
 • Prowadzenie akt spraw tradycyjnych - gromadzenie dokumentacji papierowej w teczkach aktowych, znakowanie dokumentacji, tworzenie, akceptacja i podpisywanie pism, dokumentowanie wysyłki i załatwienia
 • Dokumenty elektroniczne w systemie tradycyjnym - przyjmowanie i rejestracja maili, przesyłek ePUAP i nośników informatycznych, rola wydruków, tworzenie i wysyłka dokumentów elektronicznych, przechowywanie nośników informatycznych w systemie tradycyjnym
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Archiwizacja dokumentacji
 • Co reguluje instrukcja archiwalna?
 • Zadania i organizacja archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego i wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji papierowej i nośników informatycznych
 • Archiwizacja dokumentacji tradycyjnej (papierowej) - praktyczne zasady archiwizowania akt kategorii A i B, porządkowania zawartości teczek, prawidłowego opisywania teczek i tworzenia spisów zdawczo-odbiorczych, wzory spisów
 • Archiwizacja elektronicznych akt spraw w systemie EZD - porządkowanie zawartości spraw elektronicznych, uzupełnianie metadanych, przekazywanie uprawnień
 • Archiwizacja składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych - zasady, wzory dokumentów
 • Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego
 • Przekazywanie akt kat A do archiwum państwowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - wg aktualnych zasad (po zmianie przepisów w 2015 r.)
 1. Postępowanie z dokumentacją a zmiany przepisów i technologii
 • Instrukcja kancelaryjna a Records Management
 • Systemy dziedzinowe i elektronizacja dokumentacji i usług - elektroniczne zamówienia publiczne, elektroniczne zwolnienia lekarskie, elektronizacja akt osobowych (po zmianach przepisów w 2018 r.)
 • RODO - nowe obowiązki podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych w systemie tradycyjnym i systemie EZD
 • System EZD w podmiocie a projektowanie ogólnopolskich systemów EZD RP i ADE
 • Kontrola archiwum państwowego wg aktualnych zasad (od 2015 r.)
 • Udostępnianie dokumentów elektronicznych
 • Możliwość brakowania składów chronologicznych - projektowane zmiany w przepisach
 • Archiwa a dostęp do informacji publicznej.

Szkolenie ma charakter praktycznych warsztatów on-line. Istnieje możliwość omówienia na szkoleniu konkretnych przykładów z Państwa instytucji.

Opłata za szkolenie on-line wynosi:
390 PLN + VAT

Ceny netto.
Jednostki administracji państwowej zwolnione z VAT (netto = brutto) oraz płatność po zakończeniu szkolenia.
Firmy i osoby prywatne cena netto + 23% VAT oraz faktura płatna przed rozpoczęciem szkolenia.

Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami,
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej instytucji udzielamy rabatu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Wyczerpująca informacja i doskonałe przygotowanie merytoryczne szkolącej oraz sposób przekazania posiadanej wiedzy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Czesław

Szkolenie bardzo dobre, użyteczne w pracy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Jolanta

Szkolenie bardzo mi się podobało. Informacje teoretyczne były popierane licznymi przykładami, co ułatwiało ich zapamiętanie.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dobra organizacja (lokalizacja w centrum, sala), mała liczebność grupy, dobre przygotowanie prowadzącego, sprawne, uporządkowane przeprowadzenie szkolenia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sprinterka

Jestem zadowolona ze szkolenia. W pełni mnie usatysfakcjonowało. Zdecydowanie polecam.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Sposób prowadzenia szkolenia przez wykładowcę - jasno, przystępnie, wyczerpująco, bez przeładowania. Przystępna cena.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Prezentacja multimedialna, materiały na własny użytek, interesujący sposób prowadzenia, poczęstunek :-)
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania odnośnie zrozumienia tematu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów. Szczególnie zależało mi na temacie jednolitego, rzeczowego wykazu akt, co zostało dokładnie wytłumaczone.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Urszula

Sposób prowadzenia szkolenia, przekazanie wiedzy w sposób jasny, prosty, nieschematyczny. Zapewnienie słuchaczom kompletnych materiałów oraz tak przyziemnych spraw jak kawa, czy herbata.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Edyta

Szkolenie oceniam bardzo dobrze.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Włodzimierz

Szkolenie przeprowadzone w dobrych warunkach. Prowadząca z ogromną wiedzą, miły sposób przekazania, co wiąże się z chęcią słuchania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Dokładność i szczegółowość w przedstawieniu informacji.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jak najbardziej jestem zadowolony z uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Profesjonalne podejście do tematu.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Ciekawe szkolenie, które wzbogaciło moją wiedzę z omawianej problematyki.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Konkretne zagadnienia omawiane w sposób szczegółowy i wyczerpujący.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Jasność w przekazywaniu informacji, możliwość na bieżąco zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi, miła atmosfera.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Genowefa

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie było przeprowadzone w sposób prosty, przejrzysty i łatwy do zrozumienia.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Umiejętne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego szkolenie oraz jego otwartość na zadawane pytania i znajomość praktycznej strony omawianych zagadnień.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Sabina

Solidne i rzetelne przekazywanie wiedzy. Pomimo, że szkolenie odbywało się w krótkim czasie, można było wyjść z dużym bagażem zdobytej wiedzy, zarówno praktycznej jak i merytorycznej.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Otwartość i komunikatywność osoby prowadzącej oraz jej bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Kompetencja prowadzącego, tempo szkolenia, komunikacja z uczestnikami.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie przeprowadzone w sposób interesujący i ciekawy.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Szkolenie: Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów, Uczestnik: Piotr

Szkolenie archiwizacja, instrukcja archiwalna. System EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) system kancelaryjny, obieg dokumentów. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów kurs.