zdjęcie plakatu szkoleniowego integrio z lecącą sową

„Wiedza to skarb który, zawsze podąża za właścicielem” 
Przysłowie chińskie
 • 7000 osób
  przeszkoliliśmy
  ponad 7000 osób
 • 11 lat
  działamy
  od 2007 roku
 • 600 firm
  zaufało nam ponad 
  600 instytucji i firm

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte na obszarze całej Polski. Zorganizowaliśmy szkolenia dla wielu jednostek administracji państwowej, instytucji, osób fizycznych, oraz firm.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00035/2009

Gwarantujemy

 • Wysoką jakość
  puchar wysokiej jakości szkoleń firmy
integio
 • Doświadczenie
  ikona wizytownika potwierdzająca doświadczenie i referencje firmy integrio
 • Profesjonalizm
  ręka z wyciągniętym kciukiem polecająca profesjonlne szkolenia firmy integrio

Urzędy

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rolnictwa
  Ministerstwo Skarbu Państwa
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Ministerstwo Środowiska
  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Ministerstwo Zdrowia
  Archiwum Akt Nowych w Warszawie
  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
  Archiwum Państwowe w Częstochowie
  Archiwum Państwowe w Warszawie
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Centrala w Warszawie
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Główny Urząd Miar w Warszawie
  Izba Celna w Przemyślu
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  Miejski Urząd Pracy w Kielcach
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
  Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
  Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
  Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
  Powiatowy Urząd Pracy Powiatu Nowosądeckiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie
  Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu
  Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
  Powiatowy Urząd Pracy we Wieliczce
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Urząd Miasta Wadowice
  Urząd Morski w Słupsku
  Urząd Morski w Szczecinie
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Urząd Transportu Kolejowego
  Urząd Zamówień Publicznych
  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Firmy

 • Alfa Logis Sp. z o.o.
  ANIMA Sp. z o.o.
  Arcelor Mittal Poland S.A.
  Avilog Polska Sp. z o.o.
  Biprowumet Sp. z o.o.
  Bouygues Immobilier Polska Sp z o.o.
  BZA S.A.
  Cofely Technika Instalacyjna Sp. z o.o.
  Dalkia Chrzanów Sp. z o.o.
  DPD Polska Sp. z o.o.
  EPC S.A.
  Eversoft Sp. z o.o.
  Górnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
 • Grontmij Polska sp. z o.o.
  HSBC Bank Polska S.A.
  Inwestycje Lokalne Sp. z o.o. (EPA Wind Sp. z o.o.)
  Kapsh Telematic Services Sp. z o.o.
  Koleje Wielkopolskie Sp z o.o.
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
  KPMG Sp. z o.o.
  LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
  PEC-Gliwice Sp. z o.o.
 • PKP PLK S.A.
  Poczta Polska S.A.
  Polcargo - Medyka Sp. z o.o.
  Polimex - Mostostal S.A.
  Polskie LNG S.A.
  Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o.
  Radius Projekt Sp. z o.o.
  Savitor Sp. z o.o.
  Silesian Grain Sp. z o.o.
  Softex Data S.A.
  Spin Holding Sp. z o.o.
  Strabag Sp. z o.o.
  Suedzucker Polska S.A.