• dwa nowoczesne wiatraki jako typowe formy odnawialnych źródeł energii prezentowane na kursie OZE

   

  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

   

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - KURS OZE (kolektory solarne, fotowoltaika, pompy ciepła) - szkolenie on-line

Termin 19-21.07.2024 - kurs on-line. Razem 3 dni (25,5 godzin zegarowych). Szkolenie zaczyna się od godziny 9:00.

Skorzystaj z dofinansowania tego szkolenia (szczegóły poniżej).

Kurs ten polecamy szczególnie dla osób, które chcą zapoznać się z rodzajami odnawialnych źródeł energii (OZE), budownictwem energooszczędnym oraz dla osób które w sposób praktyczny chcą policzyć ile poszczególne rodzaje OZE przyniosą oszczędności.

Szkolenie prowadzi praktyk, z ponad 15-letnim doświadczeniem, zajmujący się projektowaniem w/w instalacji, tematyką OZE, audytów energetycznych. Autor analiz, współpracujący z największymi w kraju firmami energetycznymi, rynkiem gazu, energii elektrycznej i OZE.

Dodatkową zaletą kursu jest obiektywne porównanie wszystkich rodzajów OZE wraz z ich mocnymi i słabymi stronami nie promując przy tym rozwiązań jednej firmy.

Kurs wyróżnia się praktyką i obiektywnością. Nie jest to "szkolenie produktowe" kolejnego sprzedawcy produktów OZE.

 

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość interakcji i zadawania pytań trenerowi.

Do szkolenia on-line uczestnicy potrzebują jedynie komputera (może być również laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie) z dostępem do internetu i głośników (mogą być wbudowane np. w laptopie).

 

CEL SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii oraz instalacji wykorzystujących OZE.
 • Umieli określić potrzeby energetyczne obiektu.
 • Znali zasady doboru urządzeń instalacji OZE.
 • Samodzielnie wykonywać obliczenia efektywności ekonomicznej instalacji.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE

 1. Uwarunkowania prawne, formalne i ekonomiczne
  Podstawowe pojęcia i definicje. Rodzaje OZE oraz instalacji wykorzystujących OZE. Rola OZE w strategii energetyczno-klimatycznej Polski i UE. Podstawowe regulacje prawne związane z instalacjami OZE. OZE w opracowaniach o charakterze audytu energetycznego. Systemy wsparcia ekonomicznego.
 2. Określenie potrzeb energetycznych obiektu
  Metody obliczania zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Szacowanie zapotrzebowania energii elektrycznej.
 3. Instalacje OZE wytwarzające ciepło
  Pompy ciepła, kolektory słoneczne. Podstawy fizyczne systemu, charakterystyka elementów składowych, zasady doboru urządzeń, przykładowe schematy technologiczne. Omówienie rzeczywistych instalacji OZE.
 4. Instalacje OZE wytwarzające energię elektryczną
  Instalacje fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe. Podstawy fizyczne systemu, charakterystyka elementów składowych, zasady doboru urządzeń, przykładowe schematy technologiczne. Warunki współpracy z systemem elektroenergetycznym.
 5. Przykłady obliczeniowe
  Obliczenia w postaci arkuszy kalkulacyjnych. Obliczanie zapotrzebowania ciepła w budynku. Obliczanie ilości energii wytwarzanej w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii zintegrowane z budynkami (energia słoneczna na potrzeby ciepła i energii elektrycznej, energia wiatru) i określenie możliwości wykorzystania tej energii w budynku (a także ryzyko powstawania nadwyżek energii, których nie można zagospodarować na potrzeby budynku). Dobór instalacji kolektorów słonecznych. Określanie sprawności instalacji. Obliczenia w zakresie efektywności ekonomicznej. Dobór instalacji fotowoltaicznej. Porównanie kosztów zaopatrzenia budynku w energię z instalacji OZE oraz opartych na paliwach kopalnych.
 6. Podsumowanie i wnioski

 

Istnieje kilka MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA szkolenia:

 

1) Dla pracowników. Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z  KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

2) Dla osób bezrobotnych (wszystkich). Dla osób 50 + (zatrudnionych lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia).  Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z Urzędu Pracy.

Osoba bezrobotna lub 50 + może zarejestrować się w urzędzie pracy (zgodnym z miejscem zameldowania) i złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

  

Opłata za kurs on-line wynosi:

2000 PLN netto + 23 % VAT

Podana cena uwzględnia:

 • uczestnictwo w kursie
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia kursu
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i firmy/instytucje.

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Wspaniały prowadzący.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: Kamila

Szkolenie było bardzo ciekawie z wieloma przykładami z bardzo wyrozumiałym prowadzącym, z szeroką wiedzą specjalistyczną.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: Anna

Rewelacja
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo

Szkolenie niezmiernie przydatne, ale zakres materiału i wiedzy jaką trener mógłby jeszcze przekazać jest zbyt obszerny na czas szkolenia
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: Edyta

Wszystko dobrze, polecam.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo

Szkolenie zawierało zagadnienia istotne i potrzebne z punktu widzenia ich wykorzystania w pracy. Prowadzący szkolenie w sposób rzeczowy i jasny prezentował zagadnienia.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: Krzysztof

Czytelne przekazanie wiedzy. Zadowolenie ze szkolenia.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo

Szkolenie zrealizowało moje oczekiwania w stosunku do omawianego tematu.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo

Szkolenie zawierało zakres przydatny w codziennych obowiązkach..
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo

Szkolenie jest godne polecenia dla osób chcących poznać tajniki OZE.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: anonimowo (tylko podpis)

Interesujące szkolenie przedstawione w ciekawy sposób. Duża ilość wiedzy na temat OZE w pigułce. Bardzo dobrze merytorycznie przygotowany szkolący.
Kurs: Odnawialne źródła energii (OZE), Uczestnik: Paweł

Odnawialne źródła energii kurs, szkolenie budownictwo energooszczędne. OZE szkolenia; Pompy ciepła, kolektory solarne, fotowoltaika kursy i szkolenia. Solary szkolenia. Kogeneracja, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.