• uczestniczka szkolenia służba przygotowawcza w służbie cywilnej na tle nowoczesnego urzędu. Z boku logo służby cywilnej z białym orłem na czerwonym tle.

   

  SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

   

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - szkolenie on-line

Termin: 11-12.09.2024
Termin: 23-24.10.2024, 
Miejsce: kurs on-line

INNY TERMIN - prosimy o kontakt.

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość interakcji i zadawania pytań trenerowi.

Do szkolenia on-line uczestnicy potrzebują jedynie komputera (może być również laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie) z dostępem do internetu i głośników (mogą być wbudowane np. w laptopie).

Każdy uczestnik szkolenia on-line otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia (w formacie pdf). Dodatkowo certyfikaty w formie drukowanej wysyłane są do jednostki zgłaszającej na szkolenie. 

Harmonogram szkolenia on-line:

Dzień I
08:00 - 08:15 - Logowanie do platformy i rozpoczęcie szkolenia
08:15 - 10:00 - Szkolenie on-line
10:00 - 10:10 - Przerwa
10:10 - 12:00 - Szkolenie on-line
12:00 - 12:30 - Przerwa
12:30 - 14:00 - Szkolenie on-line
14:00 - 14:10 - Przerwa
14:10 - 15:30 - Szkolenie on-line.


Dzień II
08:00 - 10:00 - Szkolenie on-line
10:00 - 10:10 - Przerwa
10:10 - 12:00 - Szkolenie on-line
12:00 - 12:30 - Przerwa
12:30 - 14:00 - Szkolenie on-line
14:00 - 14:10 - Przerwa
14:10 - 14:45 - Szkolenie on-line
14:45 - 15:30 - Egzamin i zakończenie szkolenia

 

Szkolenia firmy INTEGRIO prowadzone są przez wybitnych trenerów z ponad 15-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń z zakresu SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

Przeszkoliliśmy ponad 10.000 osób w kilkuset instytucjach i jednostkach administracji publicznej na terenie całej Polski. 

Kursy organizujemy także na zlecenie on-line lub w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, dostosowując szczegółowo tematykę, harmonogram oraz liczbę godzin do potrzeb i specyfiki Klienta.

Spełniamy wszystkie kryteria Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 960) oraz zalecenia Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca i 16 grudnia 2020 r. dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej - zobacz więcej.

Trenerzy

Kurs prowadzą wybitni trenerzy-praktycy z ponad 15-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń ze służby przygotowawczej. Cenieni na szkoleniach głownie za ogromny zakres wiedzy, łatwość i umiejętność jej przekazywania, dobrą atmosferę na zajęciach oraz za podawanie bardzo wielu przykładów praktycznych i case-studies.

Cel szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Znali podstawy aktualnych regulacji prawnych dotyczących merytorycznej działalności administracji rządowej.
 • Umieli zastosować w swojej jednostce powyższe przepisy w praktyce.
 • Samodzielnie lub przy współpracy z innymi osobami podnosić jakość funkcjonowania instytucji publicznych.
   

Program szkolenia on-line - Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Program spełnia wszystkie kryteria Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.06.2015 w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 960), oraz uwzględnia wytyczne Szefa Służby Cywilnej z dnia 23.01.2014 dotyczące Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, zalecenia z dnia 18.12.2017 w zakresie promowania kultury uczciwości w Służbie Cywilnej, oraz dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (12.03.2020 i 16.12.2020 r.)

 1. Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa i ich hierarchia
 2. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 3. Procedury w administracji
 4. System służby cywilnej, stosunek pracy, obowiązki i uprawnienia
 5. Finanse publiczne
 6. Zamówienia publiczne
 7. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa
 8. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 9. Etyka zawodowa w służbie cywilnej w świetle zaleceń Szefa Służby Cywilnej z dnia 12.03.2020 i 16.12.2020 r. Konflikt interesów, aktywność w internecie, i inne.
 10. Przeciwdziałanie korupcji
 11. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - polityka antydyskryminacyjna. Dyskryminacja, mobbing, dostępność, prosty język.
 12. Egzamin

Szczegółowy program szkolenia wysyłamy na Państwa życzenie - prosimy o przesłanie zapytania.

Opłata za szkolenie on-line wynosi:

590 PLN za cały kurs online.
Ceny netto = brutto (zwolnione z VAT). Płatność - faktura po zakończeniu szkolenia.

Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika,
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami,
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej instytucji udzielamy rabatu.

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Szkolenie prowadzone solidnie, kompetentnie i ciekawie. Dobra atmosfera na zajęciach, możliwość aktywnego brania udziału. Zajęcia na wysokim poziomie.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie. Osoba prowadząca merytorycznie przygotowana, a zarazem komunikatywna i sympatyczna. Profesjonalne materiały dydaktyczne.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Ewelina

Dobre przygotowanie i szeroki zakres wiedzy wykładowców, kontakt ze słuchaczami.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Pani prowadząca - z najmniej ciekawego tematycznie wykładu potrafi zrobić ciekawe zagadnienie i zainteresować grupę. Szkolenie nie było ani przez chwilę nudne. Przykłady z życia wzięte bardzo pomogły mi zrozumieć tematykę.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Marta

Profesjonalnie i rzeczowo zorganizowane i przeprowadzone szkolenie.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie bardzo mi się podobało. Prowadząca bardzo umiejętnie reaguje na potrzeby grupy. Trudno nie być zadowolonym :-)
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Tomek

Szkolenie bardzo mi się podobało, gdyż spotkałam się z nową, nieznaną wcześniej tematyką. Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo ciekawy i interesujący, spokojnie i z wielkim zaangażowaniem. Pełny profesjonalizm.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie w skali ocen od 1 do 5 oceniam na 5.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Robert

Szkolenie bardzo miło mnie zaskoczyło. Będę polecać Państwa firmę.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Marta

Ogromna wiedza prowadzących, duża ilość przykładów.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Osoba prowadząca potrafi przedstawić dość skomplikowane sprawy w dostępny sposób, jest osobą sympatyczną i pozytywnie nastawioną do grupy. Skutecznie przekazuje swoją wiedzę.
Kurs: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Agnieszka

Wszystko było OK.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Zygmunt

Jasność przekazu, dostosowanie trudności materiału do poziomu koncentracji uczestników, wysoki poziom merytoryczny, duża liczba przykładów
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Jestem zadowolona z przebiegu i tematyki szkolenia.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Wszystko w jak najlepszym porządku, bardzo dobrze przygotowani prowadzący, treściwe i dogłębne prezentacje.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Marcin

Umiejętność przekazywania wiedzy, doskonałe przygotowanie do prowadzenia zajęć
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Prowadzący znają zagadnienia z praktyki. To podnosi poziom szkolenia.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Greczynka

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Punktualność. Rozwiązywanie ciekawych i pragmatycznych zagadnień
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie przekazuje dużą wiedzę z zakresu informacji prawnych. Dobrze prowadzone.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Paweł

Dobre przygotowanie i szeroki zakres wiedzy wykładowców, kontakt ze słuchaczami.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Osoba prowadząca jest kompetentna, ma dobry kontakt ze słuchaczami. Organizacja szkolenia dobra, materiały zadowalające.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie prowadzone rzetelnie i przyjaźnie. Ciekawe, pełne przykładów. Jasny sposób prezentacji, bez nudy.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Agnieszka

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. 
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, kurs Kraków, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie wartościowe, przedstawiające najważniejsze zagadnienia. Bardzo klarownie podana wiedza z zakresu służby przygotowawczej.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Aneta

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, najważniejsze informacje przedstawiono w sposób jasny i zrozumiały. Pozwoliło to w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej kursy Poznań, Uczestnik: anonimowo

Bogata tematyka, sposób i umiejętność przekazywania wiedzy osoby prowadzącej oraz bardzo miła atmosfera na szkoleniu.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: Ela

Szkolenie było ciekawe, wyczerpujące tematykę służby przygotowawczej. Materiały i prezentacje były dobrze przygotowane, prowadzący również. Mocne 5.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Niniejsze szkolenie umożliwia doskonalenie warsztatu zawodowego, jest przydatne z punktu widzenia osoby zatrudnionej w administracji publicznej. Ponadto daje możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowej.
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo

Poszerzenie wiedzy, przyswojenie nowych wiadomości. Bardzo miłe szkolenie.
Szkolenie: Służba cywilna kurs Katowice, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie odbywało się w dobrej atmosferze, wspaniała współpraca z panią prowadzącą
Szkolenie: Służba cywilna szkolenia Warszawa, Uczestnik:: Katarzyna

Wszystkie dni szkolenia spełniły moje oczekiwania
Szkolenie: Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Uczestnik: anonimowo, kurs Kraków

Szkolenia dla administracji, służba cywilna kurs. Kursy i szkolenia Warszawa.
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej szkolenie.