• dwie trenerki podające dłoń w geście przywitania na szkoleniu razem z czterema innymi osobami

   

  WIĘCEJ SZKOLEŃ

   

 1. Szkolenia dla administracji

  • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
  • Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów
  • Etyka w administracji
  • Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów
  • Komunikacja w urzędzie
  • Komunikacja i efektywna współpraca zespołowa w urzędzie
  • Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
  • Ocena okresowa pracowników służby cywilnej
  • Opisy i wartościowanie stanowisk pracy
  • Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ)
  • Ochrona danych osobowych
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Postępowanie administracyjne według KPA
  • Prawo zamówień publicznych
  • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
  • Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
  • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
  • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  • Zasady redagowania tekstów aktów normatywnych (zasady techniki prawodawczej)
  • Kontrola i rozliczanie dotacji UE

  Zapytaj o to szkolenie >>
 2. Szkolenia dla audytorów energetycznych

  • Świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Audyt energetyczny (termomodernizacja budynków)
  • Audyt remontowy
  • Audyt przemysłowy
  • Odnawialne źródła energii (OZE)
  • Warsztaty charakterystyki energetycznej budynków
  • Kontrakty ESCROW w przemyśle

  Zapytaj o to szkolenie >>
 3. Kursy i szkolenia biznesowe

  • Profesjonalna obsługa klienta, budowanie trwałych relacji
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie i motywowanie pracowników
  • Zarządzanie i motywowanie pracowników pokolenia X i Y (tzw. "Millenialsów")
  • Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej firmie
  • Zarządzanie talentami, diagnostyka naturalnych predyspozycji i talentów pracowników
  • Prawo autorskie w praktyce
  • Archiwizacja dokumentów w firmie
  Zapytaj o to szkolenie >>