I. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki, za uprzednią zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, który stwierdza, że wśród dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia nie występują materiały archiwalne.

II. Jeżeli brakowaniu podlega dokumentacja własna i odziedziczona, należy sporządzić dwa osobne wnioski. Również w przypadku brakowania dokumentacji o różnych rodzajach kategorii archiwalnej, tj. kat.B, kat.BE i kat.Bc, powinny być sporządzone odrębne wnioski.

https://www.warszawa.ap.gov.pl/art,350,brakowanie-dokumentacji- niearchiwalnej